Kağıtların Baskı Sistemlerine Göre Özellikleri
Kağıtların Baskı Sistemlerine Göre Özellikleri

Ofset Baskı Kağıtları Ve Özellikleri 
Bu baskı tekniğinde kullanılan kağıtların düzgün, pürüzsüz yüzeyli olması baskı kalitesi için şart değildir. Gofreli ve desenli kağıtlara da baskı yapılmaktadır. Ofsette boyayı kağıda veren blanket, boyayı kağıdın pürüzlü ve gözenekli kısımlarına kolaylıkla aktarabilir. Böylelikle ince tramların basılması mümkün olmaktadır. Ancak: Ofsette düz, pürüzsüz ve eşit kalınlıktaki kağıtlara daha kolay baskı yapılmaktadır.

Rotatif Ofset ( Web Ofset ) Baskı Kağıtları Ve Özellikleri 
Çok yüksek tirajlı işler ve gazeteler rotatif ofset baskı makineleri ile basılmaktadır. Bu makinelerde kullanılacak kağıtların özellikle sağlam, elastiki, bobinlerin eşit gerginlikte sarılmış olması gerekmektedir. Rotatif baskı, düz ofset baskı, yani tabaka halinde olan kağıda baskı yapan sisteme oranla 3-4 kat daha hızlı baskı yapmaktadır. Kağıdın bu hıza dayanması ve kopma ( yırtılma ) yapmaması gerekmektedir. Aynı zamanda kağıdın bobine kusursuz sarılması makine ayarı bakımından da çok önemlidir. Bobin baskıda ( rotasyon ), ayar sadece yan pozlardan sağlandığı için bobin kağıt bazen sert bazen gevşek geçerse ayarsızlık olur. Bunlar için son dönemlerde çok hassas elektronik cihazlardan yararlanılmaktadır.

Tifdruk Baskı Kağıtları Ve Özellikleri 
Tifdurk kağıtları eşit kalınlıkta, yumuşak ve elastiki olmalıdır. Ancak bu şekilde silindir şeklindeki tifdurk kalıbı ile uyum sağlar. Bu tür baskıda kullanılan boya akıcı olduğundan kuruma sırasında kağıdın emiciliği çok önemlidir. Kağıdın emici olması gerektiğinden, tutkalı az konmuş olması gerekmektedir. Rotasyon baskıda olduğu gibi bobin sarılması bunda da çok önemlidir. Kağıdın özellikleri istediğimiz gibi olursa, matlık ve parlaklık o kadar önemli olmaz.

Tipo Baskı Kağıtları Ve Özellikleri 
Bu baskı sisteminde, basılan kısımlar yüksekte ve sert olduğundan kağıt yüzeyinin özellikleri ve elastikiyeti önem taşır. Basılacak işe göre kağıt seçimi yapılmalıdır. Tipo baskıda çok renkli işler için mat kağıt tercih edilir. İyi kuşe kağıtların yüzeyleri pürüzsüz, kalınlıkları aynı, her iki yüzü de muntazam satine edildiği için tipoda parlaklık da önemlidir. Kuşe yerine daha az önemli işler için 1. Hamur, hatta tek renkli işlerde 3. Hamur kağıt bile kullanılabilir.

Serigrafi Baskı Kağıtları Ve Özellikleri 
Bu teknikte hemen, hemen her türlü kağıda baskı yapmak mümkündür. İyi tutkallanmış kağıtlar çok daha iyi sonuç verirler.

Kağıt Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Kağıtların Matbaacılık Dilinde Adlandırılması 
Matbaacılık sektöründe kağıt birinci hamur - ikinci hamur - üçüncü hamur, yani imalat şekillerine göre göz önüne alınarak sınıflandırılmış olurlar. Bunların dışında da her türlü isimler altında birbirinden farklı özelliklere sahip kağıt çeşitleri bulunmaktadır. Bu çeşitlerin neler olduğunu ve en çok duyacaklarınızı hatırlatalım.

1.Hamur kağıt :    Bileşiminde selülozu çok odunu az olan.
2.Hamur kağıt :    Bileşiminde odun ve selüloz oranı hemen, hemen eşit olan.
3.Hamur kağıt :    Bileşiminde odun oranı çok fazla selüloz oranı az olan.
Kuşe kağıt :    Bileşiminde %5 odun bulunan parlak ve mat cinsi bulunan kaliteli kağıt.
Pelür :    Çok ince ve hafif kağıt.
Ambalaj kağıdı :    Düşük kaliteli hamurdan yapılan, kalın ve ağır maddelerin sarıldığı kağıt.
Amerikan Bristol :    Tek yüzü kuşe olan kalın gramajlı bir kağıt türüdür.
Otokopi kağıtları :    Üst nüshasına yazılınca alt nüshalarına aynı yazıyı geçiren, kağıt türüdür.
Özel Kağıtlar
Aydınger :    Daha çok mimarların kullandığı kaygan yüzeyli, yarı saydam özel kağıt.
Ozalit kağıdı :    Kalıplardan resim ve yazıları çoğaltmaya yarayan, yüzeyi ışığa karşı duyarlı madde ile kaplı kağıt.


Ofset Kağıdın Kalitesi 
Çok iyi baskı yapabilmek ve çok hızlı baskı hızına erişebilmekte kağıt çok önemlidir. Bunun için ofset baskıda kullanılacak kağıtlarda aranan nitelikler şunlardır.
• . Sathı düzgün olmalıdır ( dalgalı olmayacak )
• . Kesimi düzgün olmalıdır
• . Kağıt su yönüne düzgün kesilmiş olmalıdır
• . Baskıya yatkın olmalıdır. ( lif ve dolgu maddeleri yönünden )
• . Nemi normal olmalıdır %60-65
• . İyi depo edilmiş olmalıdır
• . Çok tozlu olmamalıdır

Kağıttaki "Ph" Fazlalığının Baskıdaki Zararı 
Asidik ya da bazik Ph değerine sahip kağıtlar, baskı plakasının bozulmasına neden olmaktadır. Ofset mürekkep-su dengesi su ile çalışan bir sistem olduğundan kauçuk üzerindeki nemlilik daima kağıt yüzeyi ile temas halindedir. Bilindiği üzere su bir nevi çözücü olduğundan kağıttaki asidik veya bazik etki kauçuktan plakaya intikal ederek baskı plakasının yağlanmasına dolayısıyla PLAKANIN UÇMASINA neden olur. Aynı zamanda bu etki, plâkayı nemlendiren su verici merdanelere ve dolayısı ile baskı kalıbı hazne suyuna geçerek, hazne suyunun Ph değerini arttırır veya azaltır.

Kağıdın Arka Vermesi ( Kirletme ) 
Kâğıdın mürekkebi emişi genellikle yüzeyi ile ilgilidir. Kağıt yüzeydeki mürekkep kalınlığı çok önemlidir. Kağıdın mürekkebi emiş kabiliyeti çok önemlidir. Çoğunlukla mürekkep kağıt yüzeyinde oksidasyon neticesinde kurur. Yüzeyin emiş gücü düşükse mürekkebin kağıda oturması çok yavaş olur ve arka verme durumu oluşur.
Arka verme ; basılmış yüzeydeki mürekkebin kurumaması halinde üzerine gelen ikinci tabaka kağıdın yüzeyini kirletmesidir. Bu terim kağıdın ön yüzüne koyu basılan bir işin, kağıdın arkasından görülüyor olması ile karıştırılmaktadır.

Kağıdın Su Yolu 
Kağıdın su yolu, imalat sırasında kağıt hamurunun hazneden sürekli elek üzerine gelirken aktığı yön ( doku istikameti ) demektir. Çünkü selüloz lifleri bu yönde uzar ve keçeleşir.

Kağıdın su yönünü bulmak için yapılması gereken en pratik işlem şudur: Bir parça kağıt enine ve boyuna katlanır. Katlanan yerler hafifçe nemlendirilir ve tırnakla çizilir. Bu işlemden sonra kağıdın dalgalanan tarafı su yönünün ters olduğunu gösterir. Çünkü selüloz lifleri bu yönde kırılmıştır ve kağıtta dalgalanmaya sebep olur. Dalgalanmayan diğer taraf ise kağıdın su yönünün olduğu tarafı göstermektedir. Kağıdın su yolu baskı ve ciltte son derece önemlidir.

Kağıt Su Yolunun Tespiti 
- Kağıt su yönünde daha düzgün yırtılır.
.- Aksi yönde daha tüylü ve eğri yırtılır.
.- Kağıt su yönü istikametinde daha toktur.
.- Kağıt nem aldığı veya nem bıraktığı zaman su yönüne ters olarak uzar.

Kağıt Kalitesinin Kontrolü 
- Kağıdın yüzeyi, yandan gelen ışık altında gözle tetkik ederek ve el ile   dokunarak kontrol edilir.
- Kağıdın temizliğini anlamak için üstten ve alttan ışıklandırarak lup ile tetkik    etmelidir.
- Kağıdın sağlamlığı, defalarca katlanıp enine boyuna yırtmak sureti ile anlaşılır.
- Kağıdın kalınlığı mikrometre ile ölçülerek anlaşılır.
- Kağıdın beyazı ölçü aletleri kullanılarak ölçülebilir.

Kağıdın içinde tutkal miktarının az veya çok olduğunu, kağıdın üzerine mürekkepli kalemle enine boyuna çizgiler çekerek anlamamız mümkündür. Mürekkep şayet kağıt üzerine yayılmaz ve arkaya geçmez ise, kağıt tam tutkallıdır diyebiliriz. İnce çizgiler yayılmaz ve arkaya geçmez, ama kalın çizgiler yayılır ve arkaya geçerse bu kağıt yarım tutkallıdır. Şayet her iki çizgi de arkaya geçecek olursa çok az tutkallı veya hiç tutkalsız diye yorumlayabiliriz.
- Bir kağıdın hava geçirip geçirmediğini altına mum yakarak anlarız. Hava   geçirmeyen kağıt, altında mum yakıldığı zaman birçok hava kabarcıkları   çıkartır.
- Kağıdın ışığı geçirdiğini, altına basılı bir şey konulup bakıldığı zaman anlaşılır.
. Kağıdın tozlu olup olmadığı çok önemlidir. Baskı esnasında makinenin   merdanelerine zarar vereceğinden siyah bir bezle silinerek veya test   edilecek kağıt, siyah bir kağıt üzerine silinerek tozlu olup olmadığı kontrol   edilir.
. Kağıdın emiciliğini anlamak için bir yüzeyi ıslatılır. Emici olan kağıt suyu çabuk   çeker.
. Kağıdın baskıda yolunma yapıp yapmayacağını anlamak için yüzeyine ıslak   parmakla bastırılıp süratle çekilir.